• 20 ΜΑΡ 17
  • 0

  Βουβωνοκήλη

  ΒουβωνοκήληΣυντάκτης: Παύλος Γρηγοριάδης, Γενικός Χειρουργός

  Τα πρακτικά χαρακτηριστικά της τεχνικής που εφαρμόζουμε είναι, η βραχεία νοσηλεία της μίας ημέρας, η εργασιακή αποκατάσταση σε επτά ημέρες μετά την επέμβαση, το πολύ χαμηλό ποσοστό υποτροπής που είναι πολύ πιο κάτω από το 1%, οι σπανιότατες επιπλοκές και το πολύ χαμηλότερο, συνολικά, κόστος της.

  Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα με το χαμηλότερο κόστος σε νοσηρότητα και υλικά, χωρίς να συνυπολογίσουμε την αποφυγή ύπαρξης ενός ξένου σώματος δια βίου και τις επιπλοκές που θα μπορούσε να προκαλέσει, ειδικά σε περίπτωση υποτροπής της βουβωνοκήλης.

  Η πρωτότυπη τεχνική που αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε στις βουβωνοκήλες είναι εμπνευσμένη από την τεχνική Shouldice ο οποίος ήταν ο πρώτος που για την αποκατάσταση της βλάβης, χρησιμοποίησε με εντυπωσιακά αποτελέσματα την εγκάρσια περιτονία (βαθύτερο ανατομικό στοιχείο του κοιλιακού τοιχώματος της βουβωνικής περιοχής).

  Εμείς, με την χρήση ενός μόνον ράμματος Prolene 2/0, αναδιπλώνουμε την εγκάρσια περιτονία, συμπλησιάζουμε τον κοινό καταφυτικό με τον Πουπάρτιο και επιμηκύνουμε, με αναστροφή της φοράς, το έσω βουβωνικό στόμιο, δημιουργώντας έναν ανθεκτικό βαλβιδικό μηχανισμό. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό συνδυασμό ελαστικότητας και ανθεκτικότητας, με την δεύτερη να αυξάνεται ακόμα περισσότερρο στην μεγάλη προσπάθεια.

  Η χρήση συνθετικών πλεγμάτων, παρότι τεχνικά πολύ ευκολότερη, θεωρούμε ότι έχει αποτελέσματα μη συγκρίσιμα με τα παραπάνω και η χρήση τους κρίνεται αναγκαία μόνον σε ιδιαζόντως επιπεπλεγμένες περιπτώσεις υποτροπών από άλλες τεχνικές.

  χρήση συνθετικών πλεγμάτων

  χρήση συνθετικών πλεγμάτων

   χρήση ενός μόνον ράμματος Prolene 2/0

  χρήση ενός μόνον ράμματος Prolene 2/0

  Παρόμοιες τεχνικές επιλέγουμε και για όλη την υπόλοιπη γκάμα των κοιλιοκηλών μετεγχειρητικών ή μη.

  Leave a reply →