Συντάκτης: Παύλος Γρηγοριάδης, Γενικός Χειρουργός

5485d9a8d10e3593414210490df2f803

Οι εξελίξεις, στο πεδίο της αντιμετώπισης των νεοπλασματικών νόσων, είναι, την τελευταία τεσσαρακονταετία, ιδιαίτερα εντυπωσιακές.Η θεραπευσιμότητα ή η σημαντική αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των καρκινοπαθών, από το 50% που ήταν το 1970, έχει σήμερα προσεγγίσει το 80%.

Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας γιγαντιαίας και συνεχούς, αφοσιωμένης προσπάθειας αμέτρητων επιστημόνων ανά την υφήλιο και την επένδυση τεραστίων κονδυλίων, δημόσιων και ιδιωτικών.

Οι διάφορες ‘εναλλακτικές’ ή γενικότερα ‘μεταφυσικές’ προτάσεις, ως προϊόν ανοησίας ή/και απληστίας, όχι μόνον δεν έχουν συνεισφέρει σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά αντιθέτως, στηριζόμενες στην άγνοια και στην απόγνωση, έχουν λειτουργήσει και λειτουργούν ως τροχοπέδη,ευτυχώς ανεπαρκής, της όλης προσπάθειας!

Οι ογκολογικές παθήσεις που αφορούν στη Γενική Χειρουργική και εκδηλώνονται σε μία πλειάδα οργάνων (μαστός, πεπτικό σύστημα, ενδοκρινείς αδένες, δέρμα, συνδετικός ιστός, κλπ), μπορούν να αντιμετωπισθούν με υψηλό ποσοστό επιτυχίας, με την τήρηση τριών βασικών κατευθυντήριων γραμμών .

α-Εφαρμογή προληπτικών, διαγνωστικών πρωτοκόλλων, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των ογκολογικών περιστατικών.

β-Τη χρήση εξελιγμένων χειρουργικών τεχνικών και εξατομικευμένων μετεγχειρητικών πρωτοκόλλων που μειώνουν σημαντικά τις μετεγχειρητικές επιπλοκές και επιτρέπουν την επιτυχή αντιμετώπιση ακόμη και των βαρύτατων περιστατικών.

γ-Τη στενή και ιδιαίτερα αποτελεσματική συνεργασία με εξειδικευμένη  ογκολογική ομάδα που αποτελείται από μία πλειάδα ιατρικών ειδικοτήτων, όπως Χειρουργούς,  Ογκολόγους Παθολόγους,  Ογκολόγους Ακτινοθεραπευτές, Γυναικολόγους, Ακτινολόγους, Ουρολόγους, Παθολογοανατόμους, κ.λ.π.