Αιμορροΐδες - Αιμοροϊδοπάθεια

Οι αιμορροΐδες είναι φλέβες που ανήκουν στο φυσιολογικό αγγειακό δίκτυο του πρωκτού. Σε φυσιολογικές συνθήκες λειτουργούν σαν ένα μαξιλάρι που αποτελείται από ένα αρτηριοφλεβικό δίκτυο και από συνδετικό ιστό. Γίνονται παθολογικές όταν διογκώνονται ή/και φλεγμαίνουν.Αιμορροΐδες

Χωρίς να είναι απόλυτα γνωστός ο ακριβής αιτιολογικός μηχανισμός της διόγκωσης των αιμορροΐδων, είναι γενικώς παραδεκτό ότι η κυριότερη αιτία είναι η αύξηση της αιμοστατικής πίεσης στις αιμορροϊδικές φλέβες.

Πολλές είναι οι καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση αυτής της πίεσης όπως η δυσκοιλιότητα, η διάρροια, η κακή διατροφή , με έλλειψη φυτικών ινών, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, κάποιες συγγενείς ανατομικές ανωμαλίες, η εγκυμοσύνη κλπ.

Από την εκτεταμένη εμπειρία μας διαπιστώσαμε, εδώ και είκοσι χρόνια, ότι η χειρουργική, ελεγχόμενη, μερική χαλάρωση του έσω σφιγκτήρα του πρωκτού που γίνεται με την τεχνική της τροποποιημένης έσω πλαγίας σφιγκτηροτομής, μειώνει σημαντικά και άμεσα την αιμοστατική πίεση των αιμορροϊδικών φλεβών.

Στη προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για το πρόβλημα των αιμορροΐδων που να εμπεριέχει τα στοιχεία της υψηλής αποτελεσματικότητας, της χαμηλής νοσηρότητας και του χαμηλού κόστους, μετά από πολυετή  εφαρμογή και μελέτη  όλων των μεθόδων που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, σε συνδυασμό ή και σε σύγκριση με την τροποποιημένη έσω πλαγία σφιγκτηροτομή, καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:

  1. Η μέθοδος της τροποποιημένης έσω πλαγίας σφιγκτηροτομής εμπεριέχει απολύτως τα παραπάνω στοιχεία, στο 95% των περιπτώσεων με αιμορροΐδες 3ου βαθμού και στο 80% των αιμορροΐδων 4ου βαθμού.
    Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος που εκτελείται υπό τοπική αναισθησία και διαρκεί κατά μέσο όρο 15- 20 λεπτά, χωρίς ανάγκη νοσηλείας, χαρακτηρίζεται από την απουσία μετεγχειρητικού πόνου, την άμεση εξάλειψη της συμπτωματολογίας της νόσου, την άμεση επάνοδο σε όλες τις φυσιολογικές δραστηριότητες και το χαμηλό κόστος.
  2. Στα περιστατικά που δεν συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω ποσοστά, η μέθοδος συμπληρώνεται με την απλή απολίνωση των αγγειακών στελεχών  των αιμορροΐδων.
    Σ’ αυτή τη περίπτωση η επέμβαση γίνεται με συνδυασμό τοπικής αναισθησίας και μέθης, χωρίς ανάγκη νοσηλείας , με ήπιο μετεγχειρητικό πόνο και χρόνο πλήρους εργασιακής αποκατάστασης 5-7 ημερών .
  3. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που παρατηρείται μεγάλη πρόπτωση της βλεννογόνου του πρωκτού, χρησιμοποιούμε την μέθοδο LONGO σε συνδυασμό πάντα με την έσω πλαγία σφιγκτηροτομή ώστε να αποτραπούν οι συχνές υποτροπές που συνοδεύουν την παραπάνω μέθοδο.
    Σε αυτές τις περιπτώσεις η επέμβαση γίνεται υπό περιοχική (επισκληρίδιο) αναισθησία , απαιτείται μία μέρα νοσηλείας δεν υπάρχει σημαντικός μετεγχειρητικός πόνος και ο χρόνος εργασιακής αποκατάστασης ανέρχεται στις 5-7 ημέρες.

Μέρος των παρατηρήσεων πάνω σε αυτές τις τεχνικές έχει ήδη, από το 2006 και μετά, ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια συναντώντας το δόκιμο ενδιαφέρον των συνέδρων .

Νεότερες παρατηρήσεις και συμπεράσματα είναι ήδη υπό επεξεργασία και πρόκειται σύντομα να δημοσιευθούν .

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας γαι περισσότερες πληροφορίες