Το Χειρουργικό Κέντρο Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Κ. Γρηγοριάδη Παύλου Γενικού Χειρουργού, σε συνεργασία με καταξιωμένους συναδέλφους ιατρούς της Γενικής Χειρουργικής αλλά και άλλων ειδικοτήτων

Η Χειρουργική μας Ομάδα