Συντάκτης: Παύλος Γρηγοριάδης, Γενικός Χειρουργός

Το ενδοκρινές σύστημα αποτελείται από αδένες που εκκρίνουν ορμόνες, απευθείας στο κυκλοφορfef21e6cba821fdce05016ace41dbbe5ικό σύστημα του ανθρώπου.Οι ορμόνες είναι χημικές ενώσεις που ρυθμίζουν την φυσιολογία και συμπεριφορά διαφόρων οργάνων και συνολικά όλου του ανθρωπίνου σώματος.

Οι κυριότεροι ενδοκρινείς αδένες είναι ο υποθάλαμος, η υπόφυση, η επίφυση, ο θυρεοειδής, οι παραθυρεοειδείς, ο θύμος, η ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος, οι ωοθήκες, οι όρχεις και τα επινεφρίδια.

Ο έλεγχος και λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος γίνεται, μέσω του νευρικού συστήματος, με μηχανισμούς αλληλορύθμισης, από τον υποθάλαμο, όργανο που βρίσκεται μέσα στον εγκέφαλο.

Η Ενδοκρινολογία είναι η ειδικότητα που αντιμετωπίζει τα προβλήματα του ενδοκρινικού συστήματος, η δε Γενική Χειρουργική αυτή που επιλύει μέρος  των προβλημάτων, που χρήζουν επεμβατικής αντιμετώπισης και που αφορούν στον θυρεοειδή, στους παραθυρεοειδείς, στο πάγκρεας και στα επινεφρίδια.

Όσον αφορά στους λοιπούς ενδοκρινείς, ανάλογα με την ανατομική τους θέση και εφ’ όσον χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, εμπλέκονται και οι ειδικότητες της Γυναικολογίας, της Ουρολογίας, της Νευροχειρουργικής και της Θωρακοχειρουργικής.